Bestyrelsen

På generalforsamlingen 24 februar 2019 blev der ved fredsvalg fundet en  bestyrelse for 2019. 

  • Ann Charlott Lade, valgt 2019 for 2 år
  • Christian Holst, genvalgt i 2019 for 2 år
  • Lukas Byth, genvalgt i 2019 for 2 år
  • Anders Bøgeløv Jensen, valgt i 2018 for 2 år
  • Jan Jensen, valgt i 2018 for 2 år
  • Per Bruun Andersen, valgt i 2018 for 2 år
  • Mattias Krarup, valgt i 2018 for 2 år.

Der blev valgt tre suppleanter

  • Niels Harremoës, valgt for 1 år
  • Abbelone Holm, valgt for 1 år
  • Lea Golodnoff, valgt for 1 år. 

Desuden blev der valgt revisor:

Ulla Kjær

Bestyrelsen konstituerede sig på første bestyrelsesmøde, således at Anders Bøgeløv Jensen fortsætter som formand, Ann Charlott Lade er ny næstformand, og Jan Jensen forsætter. som kasserer.